1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  için ek-1’e bakınız) O halde Hemşin denilen nahiye, günümüz Hemşin ilçesi ile Çamlıhemyşin ilçesinin Çat köyüne kadar uzanan bölümünü, Kara Hemşin Çat köyünden Cimile kadar uzanan dağlık kesimi, Eksanos ise eskiden Senoz diye isimlendirilen Kaptanpaşa’yı içine almaktaydı.(10)

  

  ***

  e)Rize’nin ilk camisi hakkında: Burada bir parantez açarak, Rize’de yapılan ilk caminin yeri ve hangi cami olduğu konusunda tarihi bazı kaynakları özetle değerlendirmek istiyoruz. 1554 tarihli tahrir defterinde isim belirtilmeksizin Rize’de bulunan caminin yolu hakkında küçük bir not bulunmaktadır. Gökbilgin’in yukarıda adı geçen makalesinde belirttiğine göre, Cami yoluna giden köprünün ihyası ve bakımı bir Rum aileye verilmiş ve bu aile de bu sebeple avariz vergisinden muaf tutulmuştu. Burada bahsedilen caminin Rize’nin ilk camisi ve köprünün de Piri Çelebi mahallesini Eminettin mahallesinden ayıran Kale Deresi üzerinde kurulu bir köprü olması gerekir. Çünkü bu iki mahalle Rize’nin merkezini teşkil ediyor ve ayrıca iki ayrı kale ile de korunuyordu. 1583 Tarihli Tapu Tahrir Defteri, Cami-i şerif diye nitelediği o zamanki cami çevresine 26 Müslüman ailenin yerleştirildiğinden bahsettiği halde bu caminin yeri hakkında kesin bir şey söylemiyor. Bu gün geriye doğru baktığımızda bu iki mahalle üzerinde dört adet tarihi cami olduğunu görüyoruz. Bunlardan ikisi Piri çelebi ve ikisi de Eminettin mahallesinde bulunmakta idi. Bu camilerin ikisinin ilk yapılış tarihleri hakkında bilgi edinebiliyoruz. Bunlardan Kale Camisi 1658 ve Şeyh Camisi

  

  10 1530 tarihinde Rize adlı bölümde Hemşin köylerinin tamamı verilmektedir.

 


21
Önceki                  Sonraki