1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  üyelerden oluşan bir belediye meclisi, seçilmiş ve atanmış üyelerden oluşan bir belediye encümeni ve seçilmiş bir belediye başkanından oluşur. Cumhuriyet döneminde belediyeler 03.04.1930 tarihli belediye kanunu ile yeni bir hüviyet kazanmıştı. Son olarak 1984 tarihinde büyükşehir belediyeleri teşekkül ettirildi. Günümüzde ise büyükşehir belediyeleri 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı kanuna, diğer belediyeler ise 23.11.2004 tarih ve 5272 sayılı kanuna tabi olarak örgütlenmekte ve görevlerini yürütmektedir.

   2004 tarihine kadar nüfusu 2000’i aşan yerleşim yerlerinde belediye kurulmasına izin verilirken son yasal düzenlemelerle nüfusu 5000’i aşan yerleşim birimlerinde belediye kurulmasına izin verilebilmektedir. 2004 Tarihli Belediye Kanununun 4. maddesine göre yeni bir belediye kurulabilmesi, müşterek kararnameyi gerektirmektedir. Yeni bir belediye ancak vali ve danıştayın görüşü alındıktan sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulabilir.

  

   c) Cumhuriyet Dönemi Rize Belediye Başkanları ve Valiller

  Belediye Başkanları: Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar Rize Belediyesinde görev yapan belediye başkanları listesi aşağıdadır: Bu liste Rize Belediyesinin 206 yılındaki internet sitesinden alınmıştır. 1974 yılı Rize İl Yıllığına göre, Rize Beledisi Başkanları bu listede olanlardan farklıdır.

  1974 Rize İl Yıllığında yer alan Rize Belediye Başkanları listesindeki ilk dört isim şöyledir: Haci Hüseyin, Haci Rauf Mataraci, Haci Eşref Tatoğlu ve İbrahim Kazancı. Bunlardan bazıları yukarıda Osmanlı dönemi belediye başkanları listesinde de yer alan isimlerdir. Burada ismi geçen Haci Eşref Tatoğlu’nun Rize’de ismi geçen Haci Eşref

  

 


63
Önceki                  Sonraki