1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  görülmektedir. O halde bu konularda çalışma yapacak olanların ismi unutulan karyeleri şehir ve kasabaların yakınlarında aramaları daha isabetli bir yaklaşım olur.

  

   C) KAZAİ HEMŞİN Kİ HARİÇ EZ DEFTER-İ BAKİYEDİR

  Nahiye-i Hemşin. An Hasha-i-i Mirlüva

  

   1- An Karye-i Coco: ( Hemşin, Levent Köyü) Müslim veya müsellem hane:(56) 8, Kebran hane: 7

   2- (Tahmini Okunuşla)En Karye-i Ebleviç veya Abselunç: ( Bilinmiyor) Hane: 19

   3-An Karye-i Nekürid: (Bilinmiyor) Müslim veya müsellem hane: 5, Kebran hane: 4

   4- An Karye-i Pendaviç: (Bilinmiyor) Müslim veya müsellem hane: 7, Kebran hane: 15

   5-An Karye-i Zuga: (1875 tahli köy isimlerine baktığımızda Hemşin nahiyebsinde ik ayrı Zugo köyü

  

  56 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı, 387 numaralı Muhasebi-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defterininin ilçe ilçe toplu sonuçlarını veren bir kitap yayınlamıştır. 1997 yılında yayınlanan bu kitabın Hemşin Kazası bölümünde buradaki kelimenin müsellem okunması gerektiğini belirten bir not düşülmüştür. Buradaki açıklamada “Defterdeki hane-i kebr ile yan yana geçmesi dolayısıyla ilk bakışta hane-i Müslüman olarak algılanabilecek olan bu terim TD 288 ve TD 442 numaralı tahrir defterlerinden Hemşin, Kara Hemşin ve Eksonos nahiyelerindeki yerleşim birimleri tetkik edilince bu yerleşim birimlerinde hiç Müslüman haneye rastlanmaması dolayısıyla bu ibareyi hane-i müselleman okumak daha doğru olur” denilmektedir Gerçekte Müslim ile müsellem kelimeleri Arap harfleriyle yazıldığında aynı biçimde yazılır fakat farklı okunulurlar. Müslim okunursa Müslüman hane, müsellem müselleman okunursa vergiden muaf hane demek olur.

 


113
Önceki                  Sonraki