1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  14-An Karye-i Müselleman-ı Moloviç: ( Burası da Çamlıhemşin Mollaveys yani Ülkü Köyü olmalı) Hane: 13

  ( Hemşin’in bu bölümünde, Günümüzdeki Hemşin İlçesi köyleri ile Pazar ilçesi tarafına kalan tarihi Hemşin köylerinden Akbucak, Bucak ve Ortayal gibi köylerin yer almaması veya bunların unutulmuş veya isimlerinin değişmiş olması dikkat çekicidir.)

   YEKÜN: Hane: 280=110 Müsliman veya müselleman + 170 Kebran. Mücerred: 10= 3 Müsliman veya müselleman + 7 Kebran, Kura: 14

  

  Nahiye-i Kara Hemşin, An Hasha-i Mirlüva

  

   1- An Karye-i Çat: (Çamlıhemşinin Çat Köyü) Müslim veya müsellem hane: 2, Kebran hane: 13

   2-An Karye-i Tat: ( bilinmiyor) Müslim veya müsellem: 2, Kebran hane: 11

   3-An Karye-i Esğerakiç: ( Bilinmiyor) Hane: 7

   4-An Karye-i Elovit: ( Çamlıhemşin Yaylaköy) Hane: 20

   5-An Karye-i Varoş: (Çamlıhemşin Hısarcık ile Yazlık Köyü) Müslim veya müsellem hane: 10, Kebran hane: 9

   6-An Karye-i Varyor: (Bilinmiyor) Hane: 7

   7-An Karye-i Lolevaç: ( Bilinmiyor) Müslim veya müsellem hane : 6, Hane-i Kebr: 21

   8- ( Tahmini okunuşla) An Karye-i Bolaçeleş: (Bilinmiyor) Hane: 20, Mücerred: 1

   9-An Karye-i Baş: ( Günümüzde Hemşinbaş diye bilinen Çamlıhemşin’in Ortaklar köyü) Müslim veya müsellem hane : 10, Hane-i Kebr: 20

  

  

 


116
Önceki                  Sonraki