1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Köy ve mahalle sayılarında meydana gelen değişmeler:

  

   1876 tarihi 1916 tarihi(*) 2000 Tarihi

  Yerleşim yeri: Mah. Karye Mah.    Karye Mah.

  Rize 33 93 30 100 38

  Kuraiseba - 26 - 33 7

  Karadere - 21 - 27 12

  Mapavri - 16 - 38 17

  Pazar 2 64 1 51 9

  Ardeşen - - - 23 17

  Hemşin - 44 - 32 4

  Viçe(Fındıklı) - 15 - 17 8

  

   Kaptanpaşa ve Büyükköy bölgesinin Çayeli İlçemize bağlanması ile Çayeli İlçesinin karye sayısında artış, buna mukabil Hemşin İlçesinin karye sayısında azalma görülmektedir. Çünkü bu tarihten önce Kaptanpaşa bölgesi Hemşin’den sayılıyordu. Diğer yanda 1876 tarihinde Pazar İlçesine dahil olan köylerden bir kısmı 1908 tarihinde Ardeşen Nahiyesine bağlandığından 1916 tarihi itibariyle Pazar ilçesindeki köy sayasında azalma gözlenmektedir.

   2000 tarihine gelince, Rize, 1 vali, 11 kaymakam, 21 belediye başkanı, 349 köy muhtarı ve 186 mahalle muhtarı yönetiminde bulunmaktadır.

  

  

  

  

  

  

  * Rize merkez kazası ve Trabzon Vilayeti köylerinin Türkçeleştirilmesi ile ilgili iki ayrı belgeden yararlanılmıştır.

 


71
Önceki                  Sonraki