1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  

  TAKDİM

   Son yıllara kadar Rize Tarihi üzerine yazılıp çizilen pek fazla bir şey yoktu. Yazılanlar da birbirinin tekrarı mahiyetinde, delilsiz ve niteliksiz cümlelerden ibaretti. Bu çerçevenin dışına çıkarak ilk defa arşiv belgeleri ve mahalli kaynaklara dayalı çalışmalar yapan Orhan Naci Ak hocamız, Rize kültürüne ciddi katkılarda bulundu.

   Memleketim Rize’nin kültür ve tarihi benim de ilgi duyduğum bir husus olduğu için, bu alanda yayınlanmış eserleri takip etmeye çalıştım. Bu Cümleden olarak Orhan Naci Ak Bey’in görüp okuduğum Rize Medreseleri ve Medrese Alimleri adlı kitabı oldu. 1998 yılı yazında gördüğüm ve ilgimi çeken bu eseri kaleme almış Orhan Naci Ak hocanın Rize Halk Eğitimi Başkanı olduğunu öğrenip kendisini ziyaret ettiğimde, Rize’ye dair yayınlanmış ve yayına hazırlamakta olduğu başkaca eserleri olduğunu da öğrenmiştim. Gerçekten de bu güne kadar bizzat hazırladığı veya hazırlanmasına önayak olarak kültürümüze kazandırdığı benim bildiğim dokuz kitabıyla önemli bir boşluğu doldurduğunu, ortaya koyduğu her biri kendi alanında kaynak eser mahiyetindeki kitapları ile Rize ve çevresi üzerine araştırma yapacaklara rehber olduğunu itiraf etmeliyiz.

   Son olarak kaleme aldığı, elinizde bulunan Rize’nin Yönetim Tarihi adlı kitabını okuyup bitirdiğimde, Rizelilerin ve Rize üzerinde çalışma yapacakların Naci hocaya pek çok şey borçlu olduklarını anladım.

   Bu kitabı kültür hayatımıza kazandıran Naci Hoca’nın yanı sıra, yayın masraflarını üstlenerek kütüphanemize girmesini sağlayan Çınar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Koyuncu’ya şükranlarımızı sunuyor, Allah’tan sıhhat ve gayretlerini ziyadeleştirmesini niyaz ediyorum.

  

   İshak Güven Güvelioğlu

   Ümraniye, 15 Şubat 2008

  

 


5
Önceki                  Sonraki