1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  yapabilmeleri için merkezi hükümetin desteğine gerek duyulmuş olmalıdır.

   Rize, Atina, Hemşin ve Arhavi kazaları gelirlerinden Padışaha bir hisse ayrılmamıştır. Padışahın hissesi yukarıda söylendiği gibi daha çok Trabzon kanunnamelerine göre alınan vergilerden oluşmaktaydı.

  

   h)Gönye sancağının kurulması ve Trabzon’un iki sancaklı bir eyalet haline getirilmesi:

   Gönye, Çoruh nehrinin batı yakasında küçük bir yerleşim bölgesiydi. O dönemde 5 karyesi ve köyleri ile birlikte toplam 56 hanesi bulunuyordu. Buranın sancak merkezi olarak seçilmesi dikkat çekicidir. Muhtemelen bu hudut kasabasına bir kale inşa edilmiş ve bu kale ile birlikte Gönye Sancağı kurularak 1570’ lerde gerçekleştirilen Batum ve Acaristan’ın fethinde bir üst olarak kullanılmıştır.

  Ansiklopedik malumata göre Batum ve çevresi 1570 tarihinde fethedilmiş ve fethedilen bu bölgede Aşağı ve Yukarı Acara adıyla iki sancak kurularak bu sancaklar da yeni kurulan Çıldır eyaletine bağlanmıştı.(13) Bu tarihte Çoruh nehrinin batısında yer alan yerleşim bölgeleri de ayrı bir idari birim olarak örgütlenmiş bulunuyordu. ( Arhavi Kazası)

  

   Trabzon eyaletinin ne zaman kurulduğuna dair rivayetler muhteliftir. Bu eyaletin kuruluş tarihini 1520 gösterenler olduğu gibi, Trabzon eyaletinin 1566 veya 1581 tarihlerinde kurulduğunu yazan tarihçiler de mevcuttur. Trabzon Eyaletinin 1520’de kurulduğunu söyleyenler kesinlikle yanılmıştır. Çünkü bu tarihten sonra yazılmış olan

  Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  13 Türk Silahli Kuvvetler Tarihi. 3. Cilt.3. Kısım

 


26
Önceki                  Sonraki