1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Hane: 104, Mücerred: 13, Baştina: 17, Müslüman-ı nev: 20, Müsellem: 1, Hasıl: 9 500

   Aslında Nonohos Manastırının vakfı imiş. Padışah emriyle timar olundu. Öşrün ve rüsümünü sahib-i timara

  verdikten sonra, ahar kimesneye bir akçe ve bir habbe vermeyeler deyu emr olundu.

   12-An Karye-i Lazut ( Lazut halkı Venek Deresinde Derbentçi olduklarından Örnek köyü çevresinde bir yer ismi olmalı. Örnek köyünün eski ismi Venek’di )

   Hane: 39, Bive: 4, Baştina: 5, Müslüman-ı nev: Hane: 12, Mücerred: 2, Hasıl: 4 000

   Mezkür hane halkı Venek Deresinde derbentçi olup, cemi avarizden, tüfenklik hizmetinden affolundu(53)

   13- An Karye-i Venek: (Örnek köyü ve çevresi)

   Hane: 261, Bive: 16, Mücerred: 10, Baştina: 6, Müslüman-ı nev: Hane: 9, Mücerred: 3, Hasıl: 19 700

   Mezkür Hane halkı Venek deresinde derbentçi olup, cemi avarizden ve tüfenklik hizmetinden af olundu.

  14- An Karye-i Kotanu: (Kotanu diye bir yer ismi günümüze ulaşmamıştır. Yalnız Kotanu karyesi halkı da Venek deresinde derbentçi olduğundan Venek Deresi yakınında bir yer olmalı)

   Hane: 78, Bive: 8, Baştina: 15, Asiyab: 3, Müslüman-ı nev: Hane: 40, Mücerred: 9, Müselleman-ı kadim: Hane: 2, Müsellem: 1, Baştine: 1, Hasıl: 8 000

   Mezkür karye halkı Venek deresinde derbentçi olmağın cemi avarizden ve tüfenklik hizmeti teklif olunmaya

  

  53 Derbentçi kale veya hudut muhafızı demektir. Lazut karyesinde oturanlar burada muhafızlık görevi yaptıklarından ötürü, halktan alınan avariz yani savaş vergisinden muaf tutulmuşlar.

 


107
Önceki                  Sonraki