1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Orhan Naci AK

  Hane: 2225=162 Müslüman+ 2063 Kebran, Mücerred: 122= 21 Müslüman + 101 Kebran, Bive: 203= 2 Müslüman+201 Kebran

   Asiyap,bab:57, Mahzen:3,

  Hasıl: 192 681

  (Önemli bir açıklama: Yeni Türk harflerine çevirmeye çalıştığımız 387 numaralı Tapu Tahrir Defterinin yekün kısımlarında geçen Müslüman tabiri tartışma doğuran bir kelimedir. Yukarıda karyeler düzeyinde ifade edilen Müslüman-ı nev, müsellem, müsellem-i kadim, Müslüman gibi tabirlerin ifade ettiği kimseler, yekün bölümünde Müslüman olarak ifade edilmiştir. Eski harflerle Müslüman olarak yazılan kelime müselleman olarak da okunabilir. O zaman bu terim müsellemin çoğulu olarak kullanılmış olur ki bu da vergiden muaf kimseler anlamına gelir. O takdirde bu tabir hem Müslümanları hem de vergiden muaf tutulan Gayr-i Müslimleri kapsar. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, adı geçen defteri yeni Türk harflerine çevirmiş ve yekün bölümünde geçen ve tartışılan bu kelimeyi Müslüman olarak okumuştur.Biz de aynı şekilde okumayı uygun gördük.)

  

   TİMARHA-İ ZUAMA VE ERBAB-İ TİMAR. DER KAZA-İ RİZE

   (Zeamet ve timar sahiplerine Rize kazası dahilinden tahsis edilen gelirler)

   Nefs-i Rize ( Rize merkezi veya kasabası. Burası Eminettin ve Piriçelebi mahallelerini kapsar.):

  Hane:215, Mücerred: 17, Bive: 26, Baştina: 41, Asiyab,bab:12,

  Müslüman-ı nev: Hane 2, Mücerred:2, Bive: 1, Baştina: 1

  

  

 


91
Önceki                  Sonraki