1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  bulunmaktaydı. Bunlardan birine ‘Zugo Orta’ deniyor ve bununla Hemşin İlçesinin merkezi kasdediliyordu. Nefs-i Zugo diye isimlendirilen köye gelince bu da Hemşin Çamlıtepe köyünü ifade ediyordu. Sonradan Hemşin Nahiye merkezi, ‘Ortaköy’ olarak isimlendirildi ve uzun müddet bu isimle anıldı. )

  Müslim veya müsellem hane: 19, Kebran hane: 15

  

  6-An Karye-i Eyloviç veya Andoviç: ( Bilinmiyor) Hane: 1, Mücerred: 1

   7-An Karye-i Müselleman-ı Endervad:( Bilinmiyor) Hane: 5, Mücerred:1

   8-An Karye-i Veçena : (Bu gün Çamlıhemşin merkezinde Aşağı Viçe ve Yukarı Viçe diye iki mahalle bulunmaktadır.) Hane-i Müslim veya mesellem: Hane: 8, Mücerred:1, Hane-i kebran: 13

   9-An Karye-i Eroviç: ( Bilinmiyor) Hane:12, Mücerred:6

   10-An Karye-i Nahiye-i Koş ava: (Çamlıhemşin köylerinden Yolkıyı köyünün eski ismi Koşiva idi.)

  Hane-i Müslim veya müsellem:= Hane: 18, Mücerred: 1, Hane-i kebran= Hane: 25, Mücerred: 2

  11- An Karye-i Müsellemanlar: ( Bilinmiyor. Dikkat edilirse bu yer ismi müsellem olan kimselerin oturduğu yer anlamında Osmanlıca bir kelimedir. ) Müslim veya müsellem: 17, Kebran: 10

  12-An Karye-i Hala: ( Çamlıhemşin Şimşirli ve Güroluk köyleri) Hane-i Müslim veya müsellem:= 12, Mücerred:1, Hane-i Kebran:= Hane: 17, Mücerred: 1

  13-An Karye-i Cinciva: ( Çamlıhemşin Şenyuva Köyü) Müslim veya müsellem hane:16, Kebran hane: 9

  

  

 


115
Önceki                  Sonraki