1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Orhan Naci AK

  

  zamanla ortadan kalkmış olmalı ki bu gün çoğunlukla isimlerini bile hatırlayamıyoruz.

   2- Diğer yanda günümüzdeki Hemşin İlçemizin bilinen eski köy isimlerinin de zamanla değişkmiş olduğunu görüyoruz. 1875 yılındaki köy isimleri ile 1530 tarihindeki köy isimleri farklıdır. Ya yerleşim yerleri zamanla değişmiş yahut köy isimleri bilemediğimiz bazı sebeblerden ötürü değiştirilmiştir. 1875 yılındaki köy isimlerinin 16 ve 17. yüzyıl köy isimleri ile karşılaştırdığımızda karşılıklarını bulamıyoruz.

   3- Pazar’ın Akbucak Köyü önemli bir Hemşin Köyü olarak bilinir. Melmanet olarak bilinen ve 17. yüzyıl kayıtlarında mevcut olan bu eski köy isminin 1530 tarihli kayıtlarda yer almaması dikkat çekicidir.

  

  

  D) KAZA-İ ARHAVİ

  Rize’nin yönetimi ile ilgili olarak bizim hedefimiz, Fındıklı ilçesinin köylerini yazmaktır. Bu amacımızı yerine getirdikten sonra Rahmetli Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlunun bir vasiyetini yerine getirmeye ve Tarihi Arhavi ilçesinin köy isimlerini onun okuyuşu ile buraya alarak uhdeme tevdi edilmiş bir vazifeyi yerine getirmeye çalışacağım. Rahmetli Hocamız, Tarihi Arhavi ilçesinin karye isimlerini bir dergide yayınlamış ve bu isimleri okuduğu ve yazdığı şekliyle Rize’deki mahalli bir gazete veya dergide yayınlanmasını istemişti. Bu isteğini o zamanlar yerine getirememiştim. Bu kitaba almak suretiyle hem geç kalmış bir görevi yerine getirmeye çalışacağım hem de okuyucalara bu eski isimlerin günümüzdeki karşılıklarını tesbit edebilme konusunda bir imkan sunmuş olacağım.

  

 


123
Önceki                  Sonraki