1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  4- Atina eskiden olduğu gibi 1870 tarihinde kaza yapılınca, Hemşin nahiye olarak bu kazaya bağlanmıştır.

  1870’de Yeni kurulan Atina kazasının kaymakamı Memiş Rüştü Efendi, Naibi Musa Hayrettin Efendi,. Müftüsü Hacı Mustafa Efendi, Mal Müdürü Mustafa Efendi, Tahrirat katibi Şevki Efendi. Sandık emini Ali Raif Efendidir.

  Buraya kadar Vilayet Nizamnamesine göre bölgede oluşan idari örgütlenmeyi özet olarak anlattık. Bundan böyle Rize vilayeti dahilinde zamanla vuku bulacak idari değişiklikleri izah etmeye çalışacağız.

  

  1-1870 tarihinde kurulan Mapavri Nahiyesinin Müdürü İsmail Ağa, Karadere Nahiyesinin Müdürü ise Mustafa Ağadır. Ayrıca bu tarihte Rize merkezinde 104494 kuruş sermayeli bir memleket sandığı da teşekkül ettirilmişti.

  1870’den sonra Rize merkezinde bazı idari birimler daha kurulmuştur. 1872 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesinde göre yeni kurulan bu idari birimlerin isimleri ve o günkü yöneticileri şöyledir: Rize Kazası Karantina Müdür Vekili Mustafa Ağa, Rize Liman Reisi Reşit Kaptan, Rize Telgraf ve Posta Memuru Raif Efendi. Rize Rüsumat Memuru Ahmet Efendi.

   1875 tarihli salnameye göre de, Rize merkezinde Trabzon alayına bağlı 4. Rize Tabur Komutanlığı adı altında bir askeri birlik bulunmaktadır.

  Avrupa’ya yüzümüzü döndüğümüz 1939 Tanzimat fermanından sonra, her yıl yeni bir örgütlenme ve idari kuruluşla karşılaşıyoruz. Aşağıda 1875 tarihinde Rize’de gördüğümüz yeni oluşum ve idari birimlere işaret edilmiştir: Ruştiye Mektebi, Tuz Anbar Memurluğu, (Tuz anbar Memurluğu Atina ve Mapavri’de de tesis edilmişti.) Evkaf Memurluğu. Orman Koruculuğu.

  

 


45
Önceki                  Sonraki