1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

   Cemaat-ı mustahfazan-ı Kale-i Rize. Der Kaza-i Mezkür. Yekün: Mustahfazan-ı Kale-i Rize. Neferan: 31 (Adı geçen kazada bulunan Rize Kalesi’nin muhafızlarının yekünü 31 neferden ibarettir.)

  

  YEKÜN:

  KAZA-İ RİZE. (Rize kazasının kasaba, karye, mahalle, değirmen, yetişkin Müslüman ve Hırıstiyanlarının toplam vergi geliri.)

  Kura: 30

  Maa merdan-ı kal’a: 8097+31 = 8128

   Nefs: 1, Mahalle: 3, Mülk: 2, Asiyab: 228, Hane: 7028= 561 Müslüman + 6467 Kebran

   Hahsa-i Mirlüva:

  Hane: 2225,= 162 Müslüman + 2063 Kebran, Mücerred: 122= 21 Müslüman + 101 Kebran, Bive: 203 = 2 Müslüman +201 Kebran

   Timar-ı züema ve Erbab-ı Timar:

  Hane: 3927= 310 Müslüman + 3617 Kebran, Mücerred: 195= 42 Müslüman + 153 Kebran, Bive: 441= 4 Müslüman+ 437 Kebran

  Timar-ı Mustahfazan-ı Kale-i Rize: Hane: 876= 89 Müslüman + 787 Kebran, Mücerred: 26 = 12 Müslüman + 14 Kebran Bive: 82

  

  HASIL: 546965

  Hasha-i Mirlüva: 192 681

  Timar-i züema ve erbab-ı timar: 306 500

  Timar-ı mustahfazan-ı Rize: 47 784

  

  Beş yük ve dahi kırk altı bin dokuz yüz altmış beş akçe

  

 


100
Önceki                  Sonraki