1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Vakif: Manastır-ı Aya Randos, der Nefs-i Rize. Asiyab, bab:3, Hasıl: 19 000

   9- An Karye-i Cigara:(Gündoğdu’nun Bozukkale ve Yenikale Mahalleleri olabilir. Çünkü, bazı belgelerde Bozukkale’nin eski ismi “Atyonoz –Cigara” olarak geçmektedir. ):

  Hane: 106, Bive:20, Müslüman-ı nev: 4, Baştina: 11, Mücerred: 2, Asiyab,bab: 3, Mülk:…….. Hasıl: 10 000

  Hisse. An Karye-i Salaruha: ( Salaha karyesinin küçük bir bölümü yukarıda 4 numaralı karyede geçmişti.)

  Hane: 155, Mücerred: 1, Bive: 7, Baştina: 17, Asiyab, bab: 7,

   Müslüman-ı nev: Hane: 6, Mücerred: 2

   Müsellem: Hane: 4, Müslüman: 1

  Hasıl: 13 340

   10-An Karye-i Peripoli: ( Rize’nin Pehlivan Mahallesi. Hane durumuna bakılınca o dönemde geniş bir alanı kapsıyor ve muhtemelen Küçükköy’den Lahana mahallesine kadar Rize’nin bütün dağ eteklerini içine alacak şekilde geniş bir alanı içine alıyordu.)

  Hane: 330, Mücerred: 25, Bive: 51, Baştina: 61, Asiyab,bab: 12,

   Müslüman-ı nev: Hane: 6, Mücerred: 2

   Hasıl: 31 500

  11-An Karye-i Filandos: (Derepazarı merkez mahallesi)

  Hane: 147, Mücerred: 6, Bive: 32, Baştina: 60, Asiyab, bab: 7, Müslüman-ı nev: 5, Hasıl: 15 000

   12-An Karye-i Ruspa: ( Rize’de iki Ruspa bulunmaktadır. Bunlardan biri Salaha Muradiye Beldesi, diğeri ise Derepazarı Uzunkaya köyü. Buradaki Ruspa karyesinin Uzunkaya olması gerekir.)

  

 


92
Önceki                  Sonraki