1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  İÇİNDEKİLER

  KONULAR : SAYFA:

  

  GİRİŞ……………………………………….. 7

  1-FETİHTEN ÖNCEKİ DURUM………….. 8

  2-TRABZON’UN FETHİ VE FETİHTEN

       SONRAKİ DURUM

  a) Trabzon’un fethi ve fetihten sonraki durum…………………….. 13

  b) Yönetim bölgeleri ve kademeleri…… 14

  c) Taşra yöneticileri ve görevleri…… 16    

  d) Atina, Hemşin ve Arhavi Kazaları…… 18

  e) Rize’nin ilk camisi hakkında….. 21

  f) Trabzon Sancağı Kanunları…………… 22

  g) Karyelerin yönetimi………………….. 23

  h) Gönye Sancağının Kurulması Trabzon’un

       iki sancaklı bir eyalet bir eyalet haline

       getirilmesi…………………….. 26

  i) Sancak ve eyaletlerin yönetimi……… 28

  3- AYANLARIN TAŞRA YÖNETİMİNDE

      ETKİN OLDUĞU DÖNEMLER

  a) Trabzon Ahkam Defterlerine göre

  Rize’nin yönetimi. (1743-1876)……. 31

  b) Diğer kaynaklara göre yerel beyler

       ve ayanlar…………………………… 36

  4-TANZİMAT DÖNEMİ (1939 ve sonrası).. 39

       a) 1867 Vilayet Nizamnamesi ve

           bunun Trabzon Salnamelerine Yansıması 41

  b) Lazistan Sancağı merkezinin Rize’ye

  Taşınması…………………………… 46

  c) 1901 Tarihinde Sancak Merkezi, Kazalar

       ve Nahiyelerdeki idari yapılanma……. 47

  

 


3
Önceki                  Sonraki