1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi

  

  Öyle anlaşılıyor ki, İkizdere nahiye olmadan önce, Rize, Of, İspir, Bayburt ve Hemşin kazaları arasında taksim

  edilmiş bulunuyordu. Bu defterde İkizdere köylerinden hiç bahsedilmemiş olmasına gelince, İkizdere’den olup da Rize kazasına bağlı yerleşim yerleri ya sonradan oluşmuş ya da eskiden Kalkandere ile birlikte düşünülmüştür. Yukarıda Çıkariş karyesi bölümünde tahminen söylediğimiz gibi, Kalkandere köylerinin bir uzantısı olarak da ele alınmış olabilir.

  

  

  

  

  B) KAZA-İ ATİNA (Pazar Kazası)

  Hasha-i Mirlüva

  (Atina mintakasından Trabzon Sancak Beyine ayrılan gelirler)

  

   Hisse. An Karye-i Ğere: ( Ardeşen Işıklı’nın bir bölümü)

  Hane:72, Mücerred:4, Bive: 2, Müslüman-ı nev: 5,

  Baştina: 9, Hasıl: 6 000

  1-An Karye-i Memakevat: (Pazar Irmakköy)

  Hane: 47, Bive: 6, Baştina: 10, Mücerred: 5, Müslim: 4, Müslüman-ı nev: Hane: 9, Mücerred:5 Hasıl: 5 000

   Yuva-i şahin ve baz der Nahiye-i Atina. Hasıl: 250

  

  YEKÜN: Hane: 156 = Müselleman: 18, Kebran: 138, Mücerred: 14 = Müslüman: 5+Kebran:9, Bive: 8, Nefer: 178, Kura:1, Hasıl: 11 250

  

  

  

 


103
Önceki                  Sonraki