1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Orhan Naci AK

  

  Müftü: Müftü fetva veren bir makamdır. En yüksek fetva makamı şeyhulislamlıktır. Sancak merkezlerinde ve kazalarda müftüler bulunurdu. Müftü yeteri kadar fıkıh bilgisine ve sahip olduğu mezhebin fetvalarına vakıf olmalıydı. Kazalarda müftülük müessesesinin Tanzimat döneminde kurulduğunu görüyoruz.

  Niyabet vergisi: Sancak beyinin vekil kişiler eliyle yaptığı hizmetlere karşılık reayadan aldıkları bir tür vekillik vergisi,

  Resm-i ceraim: Suç işleyenlerden alınan ceza, Herhalde tahmini kıymeti yazılıyor.

  Resm-i arusta: Evlenen kişilerden alınan güveyi vergisi.

  Revgan-ı şira: tereyağı

  Sekban: Merkezleri İstanbul’dadır. Padışahın çok özel bir kuvvetini teşkil ederler. Bunlar da yeniçeriler gibi bazen taşraya gönderilir ve kendilerine timar tahsis edilir.

  Şem-i Asel: Bal mumu

  Serasker: Kazadaki güvenlik görevlilerinin başıdır. Kazada bulunan, yeniceri, sekban, sipahi gibi askeri görevlere komuta eder.

  Sipahi: Timarlı Sipahi: Sipahi atlı asker demektir. Sipahilerin asıl merkezleri İstanbul’dadır. Bazen sipahiler taşraya gönderilir ve o zaman kendilerine timar tahsis edilir. Bu nedenle taşradaki sipahilere timarlı sipahı denmektedir. Ayrıca Trabzon sancağında çok miktarda mütekait sipahinin kaydı vardır. Buradaki mütekait sipahilere geçinecekleri miktar arazi verilir. Bunlar tutageldikleri bu arazileri işleyerek geçinirlerdi. Bu mütekaitler öşürden ve bazı vergilerden muaftılar.

  

 


129
Önceki                  Sonraki