1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  sonra, paşa unvanına sahip kişilere mutasarrıflık verilir oldu. Nitekim 1878 de Batum Sancağı Mutasarrıfı Osman Paşa idi.

   Sancak merkezlerinde sancak beyi veya mutasarrıfın yanında kadı, subaşı, serasker, kale dizdarı, müftü gibi görevliler de hizmet veriyordu.

  Sancakların yönetiminde ilk değişiklik 1837 yılında gerçekleştirildi. Bu temelli bir değişiklik sayılmazdı. Bu tarihten itibaren sancak yönetiminin başında bulunan kişilere kaymakam, kaza yöneticilerinin başına da bulunan kişilere de kaza müdürü denilmeye başlandı ki bu değişiklikle birlikte kazalarda, kaza meclisleri denilen bir danışma kurulu oluşturuldu.Taşra yönetiminde reform sayılacak değişiklik ise 1864 ve 1867 tarihli Vilayet Nizamnamesiyle gerçekleşmiştir. Nahiye, belediye, muhtarlıklar ve il özel idareleri bu nizamname ile taşra yönetiminin birimleri haline geldiler. Mülki ve adli işlerin birbirinden ayrılması da bu tarihte oldu.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


30
Önceki                  Sonraki