1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  kim olduğu ve hangi tarihte göreve başladığı tespit edilememiştir.

   Çayelinin merkezinin eski ismi Mapavri idi. Mapavri Hicri 1093 miladi 1682 tarihli bir belgede kaza merkezi olarak gösterilmektedir.(40) Mapavri’nin ne zaman kaza merkezi olduğu ve bu durumun hangi tarihe kadar devam ettiği konusunda başka bir bilgimiz bulunmamaktadır.

  4-Derepazarı İlçesi: 1949 tarihinde nahiye, 1990 tarihinde ilçe yapılmıştır. İlk kaymakamı olan Mehmet Şahin ilçedeki görevine 06.08.1991 tarihinde başlamıştır.

   5-Fındıklı İlçesi: 1986 tarihinden beri nahiye olan Fındıklı, 1947 yılında ilçe yapılmış ve 1948 yılında kaymakam atanması ile ilçe örgütlenmesi tamamlanmıştır. Lakin ilk kaymakamın kim olduğu tespit edilememiştir.

   6-Güneysu İlçesi: 1944 yılında nahiye 1987 tarihinde ilçe yapılmış, ilk kaymakamı olan Mustafa Güler, ilçedeki görevine 09.08.1988 tarihinde başlamıştır.

   7-Hemşin İlçesi: Tarihî büyük Hemşin Kazasının bir parçası olan Hemşin Nahiyesi, 1869 yılında kurulmuştu. Bu nahiye 1990 yılında ilçe yapılmış, fakat ilk kaymakamı olan Hüseyin Aksoy, Hemşin’deki görevine 09.12.1991 tarihinde başlamıştır.

  8-İkizdere İlçesi: 1869 tarihinden bu yana nahiye nahiye olan İkizdere, 1952 tarihinde ilçe yapılmış ve ilk kaymakamı olan Hasan Yücel, 1952-1954 tarihleri arasında burada görev yapmıştır.

   9-İyidere İlçesi: !929 yılından beri nahiye olan İyidere, 1990 yılında ilçe yapılmış, fakat ilk kaymakamının

  

  

  40 BOA Kemal Kepeci No: 2697 s.61 Trabzon Vilayeti Mufassal Avariz Defteri. ( Belge İshak Güven Güvelioğlundan temin edilmiştir.)

 


67
Önceki                  Sonraki