1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Salname T.: Belediye Başkanı          Müftü

  1872 Haci İsmail Ağa “        “         “

  1873 Miktat Yazıcı “     “         “

  1874 Ali Ağa Mustafa Reşit Ef.

  1875 “     “      “         “     “

  1876 “     “      “         “     “

  1877 “     “     Abdulhamit Efendi

  1878 “     “          “ “

  1880 “     “ “ “

  1881 Yazılmamış “ “

  1888 Ahmet Ağa “ “

  1892 Osman Efendi “ “

  1894 Hamit Efendi “             “

  1896 Abdülhamit Efendi “     “

  1899      “             “ “     “

  1901 Osman Efendi          Hamit Efendi

  1903 Ahmet Efendi “ “

  1905 “         “             “             “

  

  e)1867 Vilayet nizamnamesinden sonra oluşturulan nahiye ve ilçelerin kuruluş tarihleri:

  

  Nahiye Nahiye Olarak İlçe Olarak

  Veya İlçenin Adı : Kuruluş Tarihi: Kuruluş Tarihi:

      &(n31)bsp;       Ardeşen 1908             1953

  

  31 Ardeşen, 1905 tarihli Trabzon salnamesine göre nahiye değildi. 1916 tarihinde hazırlanan, fakat Rus işgali yüzünden uygulamaya konulamayan karye isimlerinin Türkçeleştirilmesi ile ilgili bir belgede Ardeşen, nahiye olarak gösterilmiştir. Atina Kazasına ait 1483 numaralı Şer’i Sicil Defteri üzerinde yaptığımız bir incelemede ( Rize Halk Kütüphanesi) Ardeşen nahiyesi tabirinin ilk defa 17 Cemaziyeluhra 1324 (Miladi 1908)tarih ve 150 numaralı mahkeme kararında kullanılmış olduğunu görüyoruz. Bu dava metninde “Atina Kazasına tabi Ardeşen Nahiyesinin Ortaköy Karyesi” tabiri kullanılmıştır. Bu tarihten sonraki kararlarlarda da Ardeşen Nahiyesi tabirinin kullanıldığını görüyoruz. Bu duruma göre Ardeşen Nahiyesinin 1908 yılında kurulmuş olması gerekir.

 


55
Önceki                  Sonraki