1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  KONULAR :      SAYFA:

  

  d)1869-1924 tarihleri arası Rize ve Atina

       Yöneticileri…………………………… 50

  e) 1867 Vilayet Nizamnamesinden Sonra

  Oluşturulan Nahiye ve İlçelerin Kuruluş

  Tarihleri………………………………… 55

  f) İlimizdeki Belediyeler, Belediyelerin

  Kuruluş Tarihleri ve İlk Belediye Başk. 57

  5-CUMHURİYET DÖNEMİ

       a) Rize’nin Vilayet Olması ve Bir Süre

           Artvin ile Birleşerek Çoruh Adını

       Almış Olması…………………………. 57

  b) Cumhuriyet İdaresinde Taşra Teşkilatı…. 60

  c) Cumhuriyet Dönemi Belediye

      Başkanları ve Valiler………………… 65

       d) İlçelerimiz ve İlçelerimizin Kuruluş

           Tarihleri……………………………... 66                                

  e) 2005 Yılında İl ve İlçelerimizde İdarenin

       Örgütlenmesi……………………….. 68

  f)Köy ve Mahalle Sayıları……………… 69

  6- GÜNÜMÜZ YÖNETİCİLERİNDEN

       VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI… 72

  7- RİZE’NİN MERKEZİ YÖNETİMLE

       İLİŞKİSİ………………………… 77

  8-1530 TARİHİNDE RİZE………………… 81

       A)Rize Kazası…………………………… 83

       B)Pazar Kazası (Kaza-i Atina)…………...        101

       C) Hemşin Kazası……………………….         110

       D)Arhavi Kazası………………………          121

  SÖZLÜK…………………………………..          126

  

  

 


4
Önceki                  Sonraki