1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Osmanlı taşra teşkilatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaktan kaynaklanmaktadır. Tarihi belgelerde, bir bölge için nahiye tabirinin kullanılmış olması, o bölgenin nahiye denilen bir yönetim biçimine sahip olduğunu göstermez. Çünkü, nahiye denilen yönetim biçimi, 1867 yılında yayınlanan Vilayet Nizamnamesiyle hayata geçmiştir. O

  tarihe kadar, Osmanlılarda nahiye yönetimi diye bir teşkilatlanma yoktur. Osmanlı kaynaklarında nahiye tabiri, tam olarak Türk dilindeki bölge kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır.

  

   b)Yönetim Bölgeleri ve Kademeleri: Trabzon fethedildiğinde burada yeni bir idari birim oluşturuldu:

  Trabzon Sancağı. Fetihten sonra kurulan Trabzon Sancağı, her hangi bir eyalete bağlı olmayan bağımsız bir sancaktı. Çünkü sancağa ait en eski yazılı kaynağı teşkil eden 1486 tarihli Tapu Tahrir Defterinde Trabzon Sancağını belli bir eyalete bağlı gösteren her hangi bir kayda rastlayamıyoruz. Yani burada beylerbeyine ayrılan bir gelir bulunmamakta ve beylerbeyi emriyle yapılan bir düzenlemeden de bahsedilmemektedir. Bu durum Yavuz sultan Selim’in Trabzon valiliğinin sonuna kadar devam etmiştir. Bayburt’un Osmanlı topraklarına katılması ve taşra yönetiminde yapılan

  bazı değişiklikler üzerine Trabzon Sancağının da yeni

  kurulan “Vilayet-i Rum-i Hadis” eyaletine bağlandığı ifade edilmektedir.(3)

  

  

  3 Gökbilgin, Prof. Dr. Tayip. XVI. Yüzyıl Başlarında Trabzon livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi. Beleten: Cilt: 26 Sayfa: 293-337

 


14
Önceki                  Sonraki