1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Kazadaki diğer kurum ve memuriyetler de şöyleydi: Şer’iye Mahkemesi, Müftü, Rüştiye Mektebi, Nüfus Memuru, Pasaport Katibi, Rüsumat Memuru, Duyun-u Umumiye Memuru, Reji Memuru, Zabıta Memuru, Tapu Katibi, Liman Reisi, Orman Memuru, Sandık Emini, Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odası.

   Belediye Mehmet Efendi Başkanlığında seçilmiş üyelerden oluşan bir karar organına sahipti. Başkaca bir memuriyeti yoktu.

  

  Hopa’ya Bağlı Nahiyeler:

   Arhavi Nahiye Teşkilatı: Nahiye Müdürü Mehmet Emin Efendi yönetiminde Naib vekili, Vergi ile Mal Katibi, Rüştiye Mektebi, Zabıta Memuru, Rüsumat Memuru, Tapu Katibi, Liman Reisi ve Duyun-u Umumiye Memuru gibi geniş bir kadroyu bünyesinde barındırıyordu.

   Ayrıca Vergi katibinin katılımıyla seçilmiş üyelerden oluşan bir nahiye meclisi de görev yapıyordu.

   Viçe Nahiye Teşkilatı: Nahiye Müdürü Hasan Tahsin Efendi yönetiminde Naib Vekili, Vergi ile Mal Katibi, Rüştiye Mektebi, Liman Reisi, Rüsumat Memuru, Duyun-u Umumiye Memuru ve birde Arhavi’de olduğu gibi bir Nahiye Meclisinden oluşuyordu.

  

  

   d)1869-1924 Tarihleri Arası Rize ve Atina Yöneticileri

   Rize ve Atina’nın yöneticilerinin isimlerini Trabzon Vilayeti Salnamelerinden takip edeceğiz. Maalesef, 1905 tarihinden Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen 18 yılık sürede Rize’de neler yaşandığını ve ne değişiklikler olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Uzun süren savaş yılları, mahalli

  

 


50
Önceki                  Sonraki