1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  bulunmakta ayrıca Kaymakam başkanlığında Kaza idare Meclisi ve Naib başkanlığında Kaza Bidayet Mahkemesi heyeti yer almaktadır.(1-) Bu iki heyetin de tabiî ve seçilmiş üyeleri vardır.

  Diğer kuruluş ve memuriyetler de şunlardır: Şer’iye Mahkemesi, Müftülük, Rüştiye Mektebi, Zabıta Memurluğu, Nüfus Memurluğu, Pasaport Memurluğu, Evkaf Memurluğu, Rüsumat Memurluğu, Duyun-u Umumiye Memurluğu, Reji Memurluğu, Orman Memurluğu, Tapu Memurluğu, Telgraf Memurluğu, Liman Reisliği, Sandık Emini, Ziraat Bankası.

  

  Belediye Osman Efendi başkanlığında bir katip ve birde seçilmiş üyelerden oluşan bir karar organından ibaretti.

  Atina Kazasına bağlı Hemşin Nahiyesinin Müdürü Mehmet Asım Efendidir. Nahiye’nin Naibi, Vergi ile Mal Katibi, Zabıta Memuru ve Tapu Katibi bulunmaktadır.

  

  Hopa Kazasının İdari Örgütlenmesi.

   O zamanlar Hopa Kazası, merkezi Rize olan Lazistan Sancağına bağlı bulunduğundan, bu münasebetle bu kazadan da bahsetmek durumunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

  Hopa Kazası, Atina Kazasında olduğu gibi Kaymakam Mehmet Şevki Efendi yönetiminde Naib, Mal Müdürü ve Tahrirat Katibinden oluşan bir çekirdek kadroya sahipti. Ayrıca Kaymakamın başkanlığında tabii ve seçilmiş üyelerden teşekkül eden bir kaza idare meclisi ve Naib Efendi

  başkanlığında seçilmiş üyelerin de içinde yer aldığı bir bidayet mahkemesi bulunuyordu.

  

  1- Kaza bidayet mahkemeleri 1864 yılından sonra kurulmuş yeni tip mahkemelerdir. Şeriat mahkemelerinin bakmadığı davalara ve özellikle ceza davalarına bakardı.

 


49
Önceki                  Sonraki