1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  köylerin bir çoğu eskiden Of’a bağlı karyeler idi.Cimil bölgesinin de Hemşin’e tabi olduğunu eski kaynaklardan öğreniyoruz. Diğer yanda 1875 tarihli Trabzon Salnamesi, İkizdere ilçesinin Dereköy , eski ismiyle Velkü karyesinin bir zamanlar İspir’e bağlı olduğunu işaret etmektedir. İkizdere’nin Anzer tarafına gelince, burası Kabahor adı altında geniş bir mintaka idi ve bir bölümü de Bayburt’un yayları ile birleşiyordu. Bayburt tarihini yazanlar burasını Bayburt’un bir bölgesi olarak göstermişlerdir.(52) İkizdere Güneyce kasabasının eski ismi Varda idi ve bu isim 1831 tarihli öşür defterinde Rizenin karyeleri arasında yer almıyordu. Bu da muhtemelen Of’a bağlı bir yeryleşim yeri olmalıydı. 1831 tarihli öşür defterinde ikizdere mıntakasından 9 karyenin ismi geçmektedir. Bu dokuz karyenin isimleri defter sırasına göre şöyledir: 1-Kafkame (Çağranmaya), 2-Komes(Şimşirli), 3-Vane(Ilıcaköy), 4-Mize(Rüzgarlı), 5-Manle(Kirazlık), 6-Kapse(Ayvalık), 7-Kalyav(Bayırköy) 8-Homeze( Demirkapı) 9- Velkü(Yağcılar). 1869 tarihinde Anzer, Kabahor, İksenit, Cimil, Çohçer, Varda gibi köyler ve çevresi toplam 26 köy İkizdereye bağlanarak Kuraaiseba adıyla bir nahiye yapılmıştır. Kura-i seba 7 köy demektir. Demekki bölge daha önce bu yerdi köyden ismini alıyordu ki yeni kurulan nahiyeye de bu bölgesel isim verilmiştir. 1851’de bu mıntakada 9 köy bulunduğuna göre gerçekte bu yedi köy hangileridir? Konu ile yakından ilgilenen İkizdere Halk Eğitim Müdürlerinden Yakup Ekşi’nin görüşüne göre, Bayırköy ve Rüzgarlı o tarihlerde küçük birer yerleşim birimi idi ve Kura-i seba’i meydana getiren yedi köy arasında yer almıyordu. Neticede geriye kalan köyler de, kura-ı seba denilen yedi köyü teşkil ediyor olmalıydı.

  

  

  52 Dr. İsmet MİROĞLU. XVI. Yüzyılda Bayburt Sancağı. İst-1975

 


102
Önceki                  Sonraki