1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarinhi.

  

  de 1711 tarihlerini taşır. Şeyh camisinin doğu yakasında bulunduğu ve 20. yüzyıl başlarında o dönemde çekilen fotoğraflarda görülen Hüseyin Ağa camiinin de elimizde olan bir vakif senedine göre Rize’nin ilk camisi olması mümkün görülmüyor. Geriye Eminettin Mahallesi camisi kalmaktadır. Mahalle sakinlerinden yaşlı insanların rivayetine göre, ahşap olan bu cami, Seferberlik yıllarında vuku bulan şiddetli bir kar yağışı sonucu yıkılmış ve bir daha yapılamamıştı.

  Rize’nin ilk camisinin, Eminettin Mahallesi Camisi diye adlandırılan bu eski cami olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, hem caminin ve hem de Rize merkezine yerleştirilen Müslüman ailelerin daha güvenli olan kale surları içinde bulunması akla daha uygun gelmektedir. Eminettin Mahallesi Camisi yerine, bu gün tuhaf bir yapı yapılmıştır. Bu yapının beşinci katına bir ibadethane teşkil edilerek ve bir tarafına da bir minare yamanarak cami süsü verilmek istenmişse de geleneğimizde bu tür bir cami şekli bulunmamaktadır. Umulur ki bir gün bu bina yıkılır ve yerine o dönemin mimarisine uygun olarak tasarlanan bir ahşap cami yapılarak, Hemşerilerimizin tarihe karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı af dilenir.

  ***

  

  f)Trabzon Sancağı kanunları:

  Bu kitabın giriş bölümünde Osmanlı taşra yönetiminden bahsederken vilayet veya sancakların özel kanunları olabileceğini belirtmiş ve Trabzon Sancağına ait özel vergi kanunları bulunduğunu söylemiştik.

  Bu kanunlar sekiz tanedir ve bunlar Gökbilgin’in yukarıda adı geçen makalesinde önemli bir yer tutarlar. Bu kanunların yedisi, esnaf ve ticaret erbabından alınacak vergi, resim ve harçlar ile Trabzon şehrinin ekonomik hayatının

  

 


22
Önceki                  Sonraki