1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Artvin vilayeti genişlemişti. 1948’de Fındıklı ilçe yapılarak yeniden Rize’ye dahil edilecektir.

  

   b)Cumhuriyet İdaresinde Taşra Teşkilatı:

   Türkiye’nin illere, illerin ilçelere, ilçelerin bucaklara ve bucakların köylere ayrılması 1864 Vilayet Nizamnamesince kabul edilmiş ve taşra idaresi de bu nizamnameye göre şekillenmişti.

   Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlıdan devir aldığı mirası geliştirerek devam ettirmiş ve öncelikle 1924 yılında çıkardığı bir kanunla, sancakların pek çoğuna vilayet statüsü kazandırarak, bu yolla sancakların varlığına son vermiştir.

  Türkiye’nin illere ve illerin de diğer kademelere ayrılması anayasal bir temele dayanır. 1982 Anayasasının 126. maddesi buna izin vermektedir.

   İl ve ilçe kurulması ve bir ilçenin başka bir ile bağlanması şeklinde yapılacak bir değişiklik kanunla olur. Nahiye veya köylerin başka ile bağlanması, hükümet kararnamesi ile olabilmektedir.

   Cumhuriyet döneminde ve günümüzde il idaresi üç organ veya bölümden oluşmaktadır: Vali, il idare şube başkanları ve il idare kurulu.

   İl İdare Şube Başkanları il merkezindeki daire müdürleridir ki bunlar kendi başlarına doğrudan işlem yapamazlar. Her işleri valinin izniyle olur. Adliye ve askeriye valinin yetki alanı dışındadır. İl İdare Kurulu: Hukuk işleri, defterdar, milli eğitim, bayındırlık, sağlık, tarım ve köy işleri müdürlerinden oluşur. Bazı idari ve adli konuları görüşür, köy, mahalle ve ilçe kurulması gibi konularda danışmanlık eder, son kararı vali verir. İl İdare Kurulunun yetkileri ve görevleri zamanla daraltılmıştır. İllerin genel yönetimi 1949

  

  

 


60
Önceki                  Sonraki