1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Nahiye Nahiye Olarak İlçe Olarak

  Veya İlçenin Adı : Kuruluş Tarihi: Kuruluş Tarihi:

  

  Derepazarı 1949 1990

   Gündoğdu 1930 …….

   İyidere 1929 1990

   Çamlıhemşin 1953 1957

   Çayeli 1870 1944(32)

   Büyükköy 1953 ……

   Kaptanpaşa 1945 ……

   Fındıklı 1886 1948

   Güneysu 1944 1987

   İkizdere 1869 1952

   Güneyce 1945 ……

   Hemşin 1869(33) 1990

   Kalkandere 1870 1957

   Pazar ( Trabzon’un fethiyle birlikte kurulan çok eski kazalardan biridir)

  

  

  

  

  32 Hicri 1093 miladi 1682 tarihli bölge ile ilgili bir avariz defterinde Çayeli’nin eski ismi olan Mapavri’den kaza olarak bahsetmektedir. Mapavri hangi tarihte kaza olmuş ve hangi tarihte kaza olmaktan çıkmıştır bu konuda şimdilik bir bilgimiz bulunmamaktadır. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Kamil Kepeci Tasnifi. No: 2697. Trabzon Mufassal Avariz Defteri. s.61)

  33 Aslında Hemşin, tarihi bir kaza olup, 1867 Vilayet nizamnamesi ile nahiye yapılmıştır.

 


56
Önceki                  Sonraki