1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  7-RİZE’NİN MERKEZİ YÖNETİMLE İLİŞKİSİ

  

   Rize, bazı seçim dönemlerinde B.M.Meclisine beş milletvekili gönderirken 18 nisan 1999 seçimlerinden bu yana ancak 3 milletvekili ile temsil edilebilmektedir. Türkiye’nin genel nüfusunun Rize’nin nüfusuna göre daha çok artmış olması ve seçim kanunlarındaki değişiklikler, milletvekili sayısındaki azalmanın başlıca nedeni olmuştur.

   Rize’nin merkezi yönetime katkıları sadece milletvekili düzeyinde olmamış, çok sayıda bürokrat, bakan ve başbakan ve TBMM Başkanı seviyesindeki yönetici ve siyasetçilerle de memlekete hizmet vermişlerdir.

  Bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Sadrazam ve Başbakan seviyesinde memlekete hizmet veren Rizeliler şunlardır. Bunlardan bazıları Rize Milletvekili olmuş veya bazıları Rize doğumlu ve Rizeli olup başka illerden milletvekili seçilenlerdir:

  1-Fuat Sirmen: İstanbul Doğumlu olan Fut Sirmen, 6,7,8 ve 12. Dönem Rize Milletvekilliği yapmış 1950 öncesi Halk Partisi Hükümetlerinde İktisat ve Adalet Bakanlıklarında bulunmuştur.

  2-Tahsin Bekir Balta: 1950 öncesi Halk Partisi Hükümetlerinde Ekonomi ve Çalışma bakanlıklarında bulunmuştur.

  3-İzzet Akçal: Demokrat Parti Hükümetlerinde Devlet Bakanlığı yapmıştır.

  4-Erol Yılmaz Akçal: Adalet Partisi Hükümetlerinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yapmıştır.

  5-Tuncay Mataracı: Ecevit Hükümetinde Tekel Bakanlığı yapmıştır.

  

  

  

 


77
Önceki                  Sonraki