1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Orhan Naci AK

  

  Cem’an-ı Kaza-i Hemşin, An hasha-i Mirlüva: (Hemşin kazasının geliri tamamen Sancak beyi hassı olarak tahsis edilmiştir)

   Nefer: 682, Kura: 34

   Hane: 671= 214 Müslüman veya müselleman + 457 Kebran.

   Mücerred: 11= 3 Müslüman veya müselleman + 8 Kebran.

   Hasıl: Maa mahsulat-ı ber vechi maktu’: 17 000

  

   Cemaat-ı Kala-i Hemşin-i Bala

   Dizdar: yevm(yani yevmiyesi akçe olarak): 10, Kethüda: yevm: 7, İmam ve Hatip: yevm: 8, Bevvab: yevm: 6, fenari: yevm: 5, Haddad: yevm: 4, Topçu: Yevm: 6, Merdan-ı nefer: 33, yevm: 137

  

   Yekün: nefer: 40, yevm: 183, sene: 64 780

  (Hicri seneler 354 gün olduğundan 183 x 354 = 64 780 eder.)

   ( Burada ayrıca kalede bulunan 28 çeşit demirbaşın dökümü verilmektedir. Okuyabildiğimiz kadarı ile bazı demirbaşlar ve sayıları aşağıda gösterilmiştir): kapsul-u tüfenk: 1760, keman(yay): 9, errehe(biçki): 2, külünk: 6, siper(kalkan): 5, Burgu: 1, errehe: 4, çekiç: 2, varya: 4, mismar(çivi): 780, ……

   Hinta(yani buğday): 499 kile

  

   Cemaat-ı Kale-i Hemşin-i Zir:

   Dizdar: Yevm: 12, Kethüda: yevm: 7, İmam: Yevm: 5, Bevvab: yevm: 6, Topçu: yevm: 6, Merdan-ı nefer: 25, Yevm: 111

   Yekün: Nefer: 30, yevm: 147, Sene: 52 036

  

 


121
Önceki                  Sonraki