1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Umumiye İdaresi, Reji İdaresi, Karantina Dairesi, Liman Dairesi, İdare-i Mahsusa Acentiliği, Rize Rüştiye Mektebi, Ticaret ve Ziraat ve Sanayı Odası şeklinde örgütlenmişti.

   Adliye dairesinde: Şer’iye Mahkemesi, Müdde-i Umumilik, Bidayet Mahkemesi, Hukuk Dairesi ve Ceza Dairesi vardı.

   Ayrıca Sancak Merkezinde Mutasarrıf Paşa reisliği altında Meclis-i İdare-i Liva ve Nafia Komisyonu, Müftünün reisliği altında da Maarif Komisyonu ile Evkaf Komisyonu faaliyet göstermekteydi.

   Belediye örgütlenmesi Haci Rauf Efendi reisliği altında 4 seçilmiş üyeden oluşan bir Belediye Meclisi, Belediye Tabibi ve Belediye Katibinden oluşmaktadır. 20. asrın başında bir sancak merkezinde faaliyet gösteren belediyenin zayıf bir örgütlenme içinde olduğunu söylemeliyiz.

   Merkez kazaya bağlı nahiyeler ve idari örgütlenmeleri de şöyledir:

   Mapavri Nahiyesi: Nahiye Müdürü Yusuf Ziyaettin Efendi yönetiminde: Naib Vekili, Vergi ile Mal Katibi, Tapu Katibi, Rüsumat Memuru, Duyun-i Umumiye Memuru.

   Karadere Nahiyesi: Nahiye Müdürü Mehmet Niyazi Efendi yönetiminde: Naib Vekili, Vergi ile Mal Katibi, Tapu Katibi.

   Kuraiseba Nahiyesi: Nahiye Müdürü Mehmet Emir Efendi yönetiminde: Naib Vekili, Vergi ile Mal Katibi. Tapu Katibi. O zamanki nahiyelerin küçük birer kaza gibi örgütlendiklerine dikkat edilmelidir. Naibi yani kadısı var ama kaza değil.

   Atina Kazasının İdarî Örgütlenmesi:

   Kazada İsmail Hakkı Efendi yönetiminde Naib, Mal Müdürü, Tahrirat Katibinden oluşan bir çekirdek yönetim

  

 


48
Önceki                  Sonraki