1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  

  Orhan Naci AK

  

  1583 tarihli Tapu Tahrir Defterinde buraya ait bazı yerleşim yerlerinin isimleri yer alıyorsa da Emare ismi unutulduğu gibi o zamandan kalma mahalle isimleri de unutulmuştur.)(44)

  Mahalle: 7, Hane. 341, Mücerret: 34, Bive: 67, Müslüman-ı nev: 21, Baştina:81, Asiyap, bab: 6. Hasıl:     28 808

  2-An Karye-i Akrotir: (Burası da Rize’nin batısında, Fener mahallesini içine alan bölüm olmalı, 1583 tarihli kayıtlarda yer alan bazı mahalle isimleri günümüze kadar ulaşmıştır. Akrotir = Camiönü bunlardan biridir.)

  Mahalle: 8, Hane: 258, Mücerret: 20, Bive: 43, Müslüman-nev: 10, Baştine: 34, Asiyap, bab: 2, Hasıl: 19603

  3-An Karye-i Potomya: ( Potomya, Güneysu bölgesinin eski adıdır.)

  Mahalle:3, Hane:128, Mücerret: 6, Bive: 10, Müslüman-ı nev: 12, Asiyab, bab: 7, Baştina: 13,         Hasıl: 12 123

   4-An Karye-i Salaruha ( Salaha Bölgesi. Bu bölge 1583 tarihli kayıtlara göre 12 yerleşim birimine sahipti. Burada yani 4 numaralı karyede Salaha’nın yalnızca bir bölümünün gelirleri gösterilmiştir. Diğer vergileri, timar lara tahsis edilen gelirler bölümünde gösterilecektir. 1530 tarihli Salaha’nın sınırlarını tam olarak çizemiyoruz. Dörtyol ve yakın çevresinin Salahaya dahil olup olmadığı bilinmiyor. Yalnız Karayemiş’den daha yukarda yer alan köylüler, muhtemelen 1700’ lü yılların sonlarında Hemşin Köylerinden gelerek buraya yerleşmişlerdir. Karayemiş, Anbarlık

  

  

  44 Parantez içindeki notlar, kitabın yazarı tarafından ilave edilmiştir.

 


87
Önceki                  Sonraki