1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  kim olduğu ve göreve ne zaman başladığı tespit edilememiştir.

   10-Kalkandere İlçesi: 1870 tarihinde Karadere adıyla nahiye yapılmış olan Kalkandere, 06.09.1957 tarihinde ilçe yapılmış ve 01.04.1959 tarihinde kaymakamın göreve başlayışı ile ilçe yönetimi fiilen teşekkül etmiştir. İlk kaymakamın kim olduğu tesbit edilememiştir.

   11-Pazar İlçesi: Trabzon’un fethinden bu yana eski bir kaza merkezidir.

  

  e) 2005 Yılında İl ve İlçelerimizde İdarenin Örgütlenmesi

  Nüfus artıkça, değişen ve gelişen toplum ihtiyaçları çoğaldıkça taşra yönetiminde yeni yönetim birimleri meydana gelmektedir. Zaman içinde kurulan bu yönetim birimleri hakkında kuruluş tarihlerine temas etmeden (Nahiye, ilçe ve belediye oluşumları hakkında önceden bilgi vermiştik) toplu bir bilgi vermekle yetineceğiz. Çünkü zamanla açılan, kapanan ve birleşen ve varlığını devam ettiren kurumları içine alacak şekilde geniş bir anlatım sıkıcı olabilir. Bu gün biliyoruz ki mahkemelerden, okullara, bölge müdürlüklerinden Askerlik şubesine kadar bir çok taşra birimi çeşitli sebeplerle kapatılmış veya şekil değiştirmiştir.

   1984 yılında yapılan bir düzenleme ile bazı taşra birimleri kaldırılmış bazı ilçe memurlukları ilçe müdürlüklerine dönüştürülerek ve yeni ilçe müdürlükleri kurularak ilçelerde de, ildekine paralel bir örgütlenmeye gidilmişti. Bu cümleden olarak Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü teşekkül ettirilmişti.

  

  

 


68
Önceki                  Sonraki