1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132    Orhan Naci AK

  

  Hane: 157, Mücerred: 10, Bive: 31, Baştina: 44, Asiyab, bab: 4, Müslüman-ı nev: 4, Hasıl: 16 000

   13- An Karye-i Livroz: (Çayeli Büyükköy’un eski ismi Leroz’du. İsim benzerliğinden ötürü burasının da Büyükköy olma ihtimali vardır.)

   Hane: 46, Mücerred: 1, Baştina: 7, Asiyab,bab: 1,

  Hasıl: 4000

   Hisse. An Karye-i Muzera: (içinde Çaklı yerleşim yerinin olduğu geniş bir karyedir. Derepazarı Çukurlu köyü ile Gündoğdu Güzelsırt mahallesi eskiden Çaklı adını taşırdı. Muzara karyesinin Derepazının bir karyesi mi yoksa

  Gündoğdu Nahiyesinin bir karyesi mi olduğu konusunda

  karar verebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.)

   Hane: 68, Mücerred: 5, Bive: 8, Baştina: 12, Asiyab: 7, Müslüman-ı nev: 11, Mücerred:2, Asiyab,bab: 7,    

   Hasıl: 7 500

   14- An Karye-i Menohoret: (Büyükçe bir yerleşim yeri olan bu karye ismi de bu gün unutulmuş yer isimleri arasında bulunuyor. 1583 tarihli Tapu Tahrir defterinde Perkam yani Çayeli Demirhisar yerleşim yerinin burada olduğu yazılıdır. Muhtemelen Demirhisar ile Yenihisar köylerini kapsar.)

   Hane: 170, Mücerred: 10, Bive: 26, Baştina: 53, Asiyab, bab: 12, Müselman: Hane: 8, Mücerred: 2, Bive: 1, Müslüman: 1, Baştine: 1, Hasıl: 20 500

  15-An Karye-i Zavendika: ( İyidere Çiflik Köyü)

  Hane: 25, Bive:2, Baştina:5, Asiyap, bab: 2 Müslüman-ı nev: 4, Hasıl:2000

   16- An karye-i Muzera: ( Yukarıda 5. karye bölümünde Muzare karyesinden bahsedilmişti. Bu iki köy isim benzerliği yüzünden birbirine karışmaktadır.

  

  

 


93
Önceki                  Sonraki