1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  (Burada ayrıca kalede bulunan 30 kalem demirbaşın listesi ve dökümü verilmektedir.): Küçük büyük muhtelif toplar, senk-i top(gülle):50, tüfenk:18, kapzul-u tüfenk: 750, keman(yay): 25, siper(kalkan):14, Varya:2, külünk: 7, çeküç: 1, errehe(biçki): 2, burgi:2,

   Mahzen-i kale-i mezkür:

   Hinta (yani buğday) : 382 Hımar ( eşek yükü)

   Erzen( yani darı): 440 hımar

  

   YEKÜN: Kaza-i Hemşin.

  Neferan: maa merdan-ı kale: 752, kurra:34

   Kale: 2, Dizdar: 2, Kethüda: 2, Cami: 1, Hatip ve İmam: 2, Bevvab: 2, fenari: 1, Haddad: 1, Topçu: 2, Merdan: 63,

  Hane: 671= 214 Müslüman veya müselman+ 457 Kebran. Mücerred: 11= 3 Müselman+ 8 Kebran.

   HASIL: Maa mahsulat ber vech-i maktu’: 17 000

  

  Hemşin kazasında da bazı hususlara dikkat çekmek gerekmektedir:

  1-Hemşin kazası üç bölgeye ayrılıyor. Hemşin denilen bölge, Çamlıhemşin Levent köyünden Çamlıhemşin’in Çat köyüne kadar uzanıyor. Burada Çamlıhemşin nahiyesi ikiye bölünüyor, Çat’a kadar olan bölümü Hemşin bölgesine, Çat ve yukarıda kalan dağlık kesimi ise Karahemşin bölgesine dahil ediliyor. Hemşin’in Kara Hemşin nahiyesi için “kara” diye Türkçe bir sıfat kullanılmış olması önemli bir huhustur. Bölgede Türkçe isimlerin kullanılmaya başlamasının bir işaretidir. Karahemşin bölgesi Çat köyünden başlayarak bütün dağlık kesimi kapsamakta ve ta Cimil Köyüne uzanmaktadır. Bu dağlık kesimde pek çok yerleşim yeri

  

 


122
Önceki                  Sonraki