1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  yönetimlerin zaafa uğramalarına arşiv malzemesinin kaybolmasına yani devletin hafızasının zarar görmesine sebeb olmuş görülmektedir. 1905 tarihinden sonraki gelişmeler için Osmanlı arşivine başvurmak gerekmektedir ki, tahmin edilebileceği gibi zahmetli ve uzmanlık isteyen bir iştir.

  

  Trabzon Salnamelerinin yayın tarihlerine göre göre Rize Kazasının Kaymakam ve Belediye Başkanları:

  

  Salname

  Tarihi: Kaymakam Belediye Başkanı

  1869     Muin Bey ( Kaym.)         İsmail Efendi    

  1870 Osman Bey ( Kaym.              “         “

  1871 Osman Bey ( Kaym.)     Türidizade Reşit Ağa

  1872 İzzet Efendi ( Kaym.)              “ “     “    

  1873 İzzet Bey ( Kaym.)      Mehmet Sadık Ef.

  1874 Ali Zahir Efendi ( Kaym.)     H. Hüseyin Sabri Ef.

  1875 Abdülhalim Ağa ( Kaym.)         “     “         “     “

  1876      “             “         “             “     “         “     “

  1877 Rahmi Efendi ( Kaym.)             “        “         “     “

  1878 Bu tarihli Rize sayası eksik(28)    

  1880 Ali Nihat Efendi (Kaym.)     Mehmet Efendi

  

  

  

  

  28 1878 tarihinde Batum’da oturan Lazistan Sancağı Mutasarrifi savaş nedeniyle geçici olarak Rize’ye taşınmıştı. Fakat Rize’de yine de bir kaymakam bulunuyordu. Bu geçici durum iki sene kadar devam etmiş ve neticede 1880 tarihinde Rize resmen Lazistan Sancağı merkezi olarak kabul edilmiştir.

 


51
Önceki                  Sonraki