1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  

  TİMARHA-İ ZUEMA VE ERBAB-I TİMAR DER NAHİYE-İ ATİNA

  

  1- An Karye-i Fileğrivat (Bilinmiyor)

  Hane: 67, Mücerred: 2, Baştine: 10, Müsellem: Hane: 5, Mücerred: 1, Müslüman-ı nev: Hane: 23, Mücerred: 1, Hasıl: 7 000

   2-An Karye-i Hodasa: ( Pazar Kesikköprü)

   Hane: 92, Mücerred: 7, Bive: 3, Baştine: 17, Müslüman-ı nev: 2, Müsellem-ı kadim: 2,

  Hasıl: 8 000

  

  Niyabet: Zeamet-i Atina…………… Hasıl: 10 000

   Resm-i ceraim, zeamet-i mezbür: Hasıl: 3 000

   Resm-i arusiye, defteran-ı zuema-i zeameti mezbür: Hasıl: 1 000

   Resm-i arusiye: defteran-ı sipahiyan-i Trabzon. Hasıl: 1 000

   3- An Karye-i Ğere: ( Ardeşen Işıklı )Hane: 107, Mücerred: 11, Bive: 8, Baştina: 8, Müslüman-ı nev: 8, Müsellem-ı kadim: 1, Hasıl: 9 000

   4-An Karye-i Anaraş: ( Pazar Aktepe, Darılı ve Aktaş) Hane: 297, Mücerred: 6, Bive: 23, Baştine: 63, Müslüman-ı nev: Hane: 108, Mücerred: 9, Müslüman-ı kadim: Hane: 22, Mücerred: 3, Hasıl: 33 300

   5- An Karye-i Tav’at (Şehir merkezi veya şehir merkezine yakın büyük bir yerleşim yeri olmalı) Hane: 288, Mücerred: 11, Baştina: 37, Bive: 6, Müslüman-ı nev: 31, Müsellem-i kadim: 3,

  Mukataa-i iskele-i derez-i evvel-i çukur : 200

  Hasıl: 27 500

  

 


105
Önceki                  Sonraki