1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Karasu köyleri kuruldukları tarihten beri aynı isimle anılırlar. Yani Türkçe isimle)

  Hane: 226, Mücerret: 2, Bive:14, Baştina: 13, Müslüman-ı nev: 5, Asiyap, bab: 12, Hasıl: 16 472

  5-An Karye-i Muzare: ( Buranın da neresi olduğunu bilmiyoruz. Rize’de Muzera diye de bir karye ismi bulunmaktadır. Ayrıca 1583 tarihli Tapu Tahrir Defterinde Muzan diye bir karyeden bahsedilmektedir ki, bu karyede Ğodri ile Kalamoz ( Dağınıksu ile Akpınar) yerleşim yerleri yer alır. Belki de Muzare karyesi Muzan diye de telaffuz edilmekte idi. Muhtemelen Muzare veya Muzan, Gündoğdu Nahiyesinde yer alan birkaç yerleşim yerinin unutulmuş eski bir ismidir. )

  Hane: 74, Mücerret: 5, Bive:12, Müslüman-ı nev: 4, Baştina:15, Müselleman ki raiyettendir:10, Asiyab, bab: 1, Hasıl: 8132

  

  Hisse.(45) An Karye-i Peripoli, An Mahalle-i Paşayan ki raiyettendir: An Karye-i Mezkür: ( Peripol, Pehlivan Mahallesinin, Paşayan da Çarşı mahallesinin eski ismi idi. Anlaşılacağı gibi o zamanki Peripol mahallesi geniş bir alanı kapsıyor ve bu Karyenin sadece bir bölümünün geliri mirlivaya tahsis ediliyordu.):

  Hane: 10, Mücerred: 1, Baştina: 11, Mahzen: 3, Hasıl: 500

  

  

  45 Başında (hisse) tabiri bulunan karyelerin isimleri, başka sayfalarda da görülecektir. Çünkü bazı karyelerin gelirleri birden fazla bölüme ayrılmış ve birden fazla kişiye tahsis edilmiştir. ‘Hisse’ tabiri bölünmüş kısmı ifade etmektedir.

 


88
Önceki                  Sonraki