1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  ismi Osmanlı arşivleri uzmanı İshak Güven Güvelioğlun’dan alınmıştır.Diğerleri Trabzon Salnamelerinden)

  

  Sancak Merkezi Olduktan Sonra Rize Belediye Başkanları: (Yukarıda kuruluşundan Rize’nin Lazistan sancağı merkezi oluncaya kadar geçen sürede Rize Belediye başkanlarının isimlerini vermiştik. Burada Rize Lazistan Sancağı merkezi olduktan Cumhuriyet kurulduğu güne kadar geçen sürede Rize’de belediye başkanlığı yapanların isimlerini vermeye çalışacağız. (1905 yılından 1923 yılına kadar olan sürede belediye başkanlığı yapanların isimleri Osmanlı Arşivleri Uzmanı İshak Güven Güvelioğlun’dan alınmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.)

  

  Görev yaptığı yıllar:     Adı Soyadı:

  1880-1887 Tuzcuzade Mahmut Ağa

  1887-1891 Haci Hüseyin Efendi

  1991-1996 Haci Hüseyin Sabri Efendi

  1996-1900 Abdülhamit Efendi

  1900-1901 Haci Rauf Efendi

  1901-1902 Haci Şaban Efendi ( Vekil)

  1902-1904 Haci Rauf Efendi

  (1905-1923 tarihleri arasında Haci Hüseyin Efendi, Haci Rauf Mataracı, Haci Eşref Tatoğlu(?-1916 yılı), İbrahim Kazancı’nın İsimleri geçiyorsa da bunların hangi yıllarda belediye başkanlığı yaptıkları tesbit edilememiştir. )

  

  Atina ( Pazar) Kazası Belediye Başkanı ve Müftüleri:

  

  Salname T.: Belediye Başkanı          Müftü

  1870 Haci Mustafa Ef.

  1871 Haci İsmail Ağa “        “         “

  

 


54
Önceki                  Sonraki