1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Subaşı: Şehirlerde bulunur. Şehrin güvenliğinden sorumludur. Ayrıca kasabanın imar işlerine bakar, esnafı

  Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  denetler. Kadının verdiği kararları uygular. Kendisine timar tahsis edilir. Rize, Atina ve Arhavi ve Hemşin kazalarında subaşı tabiri geçmemektedir. Subaşıların özel bir kıyafeti vardır.

  Şira: Üzümden elde edilen bir mahsul, pekmez de olabilir. Revgan-ı şira: tereyağı.

  Timar Zeamet ve Has: Reayadan alınan cizye ve öşürden, gelir getiren mülklerden ve esnaftan toplanan vergiler, Devlet görevlileri ile devlete ve millete yararı dokunan bazı şahıslara tahsis edilirdi. !00 bin akçeden fazla olan tahsisatlara has, 20 bin akçeden 100 bin akçe arasında olan tahsisatlara zeamet, 5 bin ile 20 bin akçe arası tahsisatlara da timar denirdi. Yerine göre bu rakamlar değişebilirdi. Aslında timar sözcüğü, devlet gelirlerinin bazı görevlilere tahsisini ifade eden genel bir terimdir. Timar sistemi deyince bazı devlet gelirlerinin timar , zeamet ve has şeklinde belli büyüklüklerde devlet erkanına ve bazı yararlılığı görülen kişilere tahsis edilmesi ve bu devlet memurlarının geçimlerini bu vergilerle sağlamalarıdır.

  Tezkireci: Osmanlı döneminde padışah ve vezirlerin yazı işlerini yürüten görevli.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


130
Önceki                  Sonraki