1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi.

  

  Karye anlamındaki köy tabirinin resmen 1924 tarihli köy kanunu ile kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Nitekim 1916 tarihli metinlerde hala karye tabiri kullanıldığını görüyoruz. Ama bu tarihten önce de köy deyimi halk arasında bilinen bir sözcüktü. Nitekim. Pazar ilçemizin Başköy diye isimlendirilen yerleşim yerinin 17. yüzyıl başından beri bu isimle anıldığını, bu döneme ait Batum Sancağı Tapu Defterinden biliyoruz.(1-)

   Mahalle tabiri daha eskilere dayanır. Örneğin 1486 tarihli Tapu Tahrir Defterinde Trabzon merkezindeki yerleşim birimleri için mahalle tabiri kullanılmıştır. 16. yüzyıldaki kayıtlarda göre de Rize merkezinde bulunan bazı büyük karyelerin mahalleleri vardı. Örneğin Akrotil karyesinin 8, Emare karyesinin 7 mahallesi bulunuyordu. Bir de Nefs-i Rize deniyordu ki, bu tabirle de kasabanın merkezi kastediliyordu.

  Mahalle sayısı şehirleşmeyle orantılıdır. Köyden kente göç oldukça, şehir nüfusu arttıkça mahalle sayısının da artacağı tabiidir.

  Şehirleşmenin tarihi seyri konusunda bazı kaynaklara sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Örneğin 1876 tarihli Trabzon Salnamesi ile 1916 tarihli köy ve mahalle isimlerinin Türkçeleştirilmesi ilgili belge, mahalle sayısı ve dolayısıyla şehirleşmenin seyri ile ilgili bir fikir verebilmektedir.

  

  

  

  

  

  

  1- 122 sayılı Batum Sancağı Mufassal Tapu Tahrir Defteri. Tahmini Tarih: 1583

 


70
Önceki                  Sonraki