1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Rize’nin Yönetim Tarihi

  

  Müslüman-ı nev: 2, Baştina: 22, Müsellem: Hane: 3, Baştine: 1, Hasıl: 4 000

  24- An Karye-i Ciğalevat veya Çokalvat: (Bilinmiyor)                

   Hane: 26, Mücerred: 4, Bive: 2, Baştina: 3, Müslüman-ı nev: 2, Müsellem-i kadim: 6, Baştine: 3, Hasıl:

  3 000

   25-An Karye-i Lorvit: ( Bilinmiyor)

   Hane: 30, Mücerred: 1, Baştina: 4, Müslüman-ı nev: 2, Sipahiyan-i mütekait: Hane: 3, Baştina: 2, Hasıl: 3 500

   26-An Karye-i Ğere Yavanvat: (Ardeşen Işıklı köyü. Işıklı köyünün bir hıssesi mirliva hassı münasebetiyle yukarıda geçmiştir.)

   Hane: 47, Mücerred: 4, Bive: 2, Baştina: 7, Müslüman-i nev: 5, Müsellem: 5, Hasıl: 5 000

   27-(Yaklaşık okunuşla )An Karye-i Menobelak: (Ne okunuşunu ne de yerini tam olarak bilemediğimiz büyük bir karye. Ardeşen veya Pazar’ın merkez mahalleleri olabilir)

   Hane: 245, Mahalle: 7, Mücerred: 24, Baştina: 24, Müslüman-ı nev: 7, Müsellem: 6, Müsellem-i kadim: 1, Hasıl: 26 000

   28-An Karye-i Vakos: ( Günümüze ulaşan ismiyle Bakoz, Ardeşen’in Yamaçdere köyü)

   Hane: 57, Mücerred: 3, Bive: 3, Baştina: 21, Müslüman-ı nev: 21, Müsellem-i kadim: Hane: 5, Baştine: 1, Hasıl: 7 000

   29- An karye-i Haçalvat: (Bilinmiyor. Okunuşu Haçabit yani Subaşı köyünü andırıyor)

   Hane: 14, Mücerred: 1, Baştina: 7, Müslüman-i nev: 1, Hasıl: 1 000

   YEKÜN:

  Kaza-i Atina, an timar-ı zuema ve erbab-ı timar.

  

 


110
Önceki                  Sonraki