1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   Orhan Naci AK

  

  Makronlar ayrı bil dil konuşuyordu. Ksenofon’un Kolhlar diye isimlendirdiği kimselere gelince bu sözün Kolhis denilen Doğu Karadeniz Bölgesi ile irtibatlı bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir çok coğrafi bölge, içinde yaşayan kavimlerin ismini aldığı gibi bir çok kavim de içinde yaşadıkları bölgenin ismiyle anılmaktadır. Filistinliler, Mısırlılar, Amerikalılar gibi.

  Büyük İskender’in M.Ö..330 yılında İran’da Pers devletini ortadan kaldırmasından sonra, Rize’nin de içinde bulunduğu bölge, bir müddet yerel beylerin yönetiminde kalmış olmalıdır. Çünkü, o dönemde bölgenin herhangi bir devletin yönetimine girdiğini gösterin tarihi bir bilgi bulunmamaktadır.

   Trabzon ve Rize’nin de içinde bulunduğu bu topraklar, M.Ö. 180 yılında Pontus Devletinin, M.Ö. 64 yılında da Roma İmparatorluğunun eline geçti. 395 yılından 1204 yılına kadar da Bizans’a tabi oldu.

   1204 yılında Haçlı ordularından kaçan İstanbul Rumları, Trabzon’a gelerek Güçlü Gürcü Kraliçesi Tamara’nın desteği ile Trabzon’da yeni bir devlet kurdular. Bu devlet, işgal altındaki Bizans İmparatorluğunun varisi olma iddiasında idi. Bu nedenle Trabzon Rum İmparatorluğu ismiyle anılmak istiyordu. Yani İmparatorluk sıfatını taşımak istiyordu. Tarihlerde bazen Trabzon Rum Devleti ve bazen da Trabzon Devleti olarak isimlendirilir. Fakat hiç hiçbir zaman bu devlete Trabzon Pontus Devleti denmemiştir. Trabzon Pontus Devleti tabiri tamamen yanlış bir kullanımdır.

  Fetihten önce, 1204-1461 yıllarını kapsayan Trabzon Devleti zamanında Rize bölgesinin ne şekilde yönetildiği konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Bu konuda ki bildiklerimiz bazı ansiklopedik kaynaklara, Trabzon

  

 


9
Önceki                  Sonraki