1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132   

  

  

  Orhan Naci AK

  

  CUMHURİYET DÖNEMİ

  

   a)Rize’nin Vilayet Olması ve Bir Süre Artvin’le Birleşerek Çoruh Vilayeti Adını Alması

  

   Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan beri Vilayetlerin bir alt yönetim basamağı durumunda olan sancakların varlığına, 20 Nisan 1924 yılında çıkarılan bir kanunla son verilmiş ve bütün sancaklara (çok azı müstesna) vilayet statüsü kazandırılmıştır. Bu cümleden olarak Lazistan Sancağı da isim değişikliğiyle Rize Vilayeti adını almıştır. Bu vilayet Sarp sınır kapısından İyidere’ye kadar olan bütün sahil şeridini içine alıyordu. O dönemde Hopa kazasının Kemalpaşa, Arhavi ve Viçe nahiyeleri, Atina kazasının Ardeşen ve Hemşin nahiyeleri, Rize Merkez kazasının Mapavri, Karadere ve Kuraiseba nahiyeleri vardı. Artvin ayrı bir vilayet olarak kurulmuştu. Yeni kurulan bu vilayetin de Şavşat, Borçka ve Yusufeli olarak üç kazası bulunuyordu.

   20 Mayıs 1933 tarihinde kabul edilen 2197 sayılı kanunla Rize ve Artvin Vilayetleri birleştirildi ve merkezi Rize olan Çoruh vilayeti teşekkül ettirildi. .Bu durum Rize’de sevinç ve Artvin’de üzüntü yaratmıştı. Çünkü Artvin, bu yeni düzenleme ile vilayet olma özelliğini kaybediyordu.

   1936 yılında bu durum düzeltildi. Çoruh vilayet merkezi Artvin’e taşındı ve Rize ayrı bir vilayet olarak kaldı. Fakat bu yeni gelişmeden Rize Vilayeti zararlı çıkmıştı. Çünkü Fındıklı dahil Fındıklı’dan Sarp hudut kapısına kadar olan bütün sahil kesimi, Artvin’e, o zamanki adıyla Çoruh Vilayetine bağlanıyordu. Bu defa Rize vilayeti küçülmüş ve

  

 


59
Önceki                  Sonraki