I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299 

  

  

  

  

  ÖNSÖZ

      Benim Rize tarihi ile ilgilenmem, 1987 yılında Sayın Fahrettin KIRZIOĞLU’nun Rize’de verdiği bir konferansla başlar. Bu tarihten sonra Rize tarihi ile ilgili temel kaynaklara ulaşmaya, belgeleri incelemeye koyuldum. 1995 yılına geldiğimde daha önce bilmediğim çok şey öğrenmiştim. Öğrendiklerimi Rize halkıyla paylaşmak isteği, beni Rize tarihini yazmaya sevketti. Mesleğim Felsefe Öğretmenliği idi. Tarihçi olmadığım için, bir tarihçiden daha fazla çalışmam gerektiğini biliyordum.

      Öğrendiklerimi paylaşma arzusu giderek arttı. Büyük bir yükün altına girerek belge toplamayı hızlandırdım, ana kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Kitabın ilk sayfalarını kaleme almaya başladığımda kendime bir hedef koydum. Ömrüm yeterse eseri 2000 yılında tamamlamak ve bin yılın son senesini de kitabın içine almak istiyordum.

      Kitapta yorumlar yapmaktan oldukça kaçındım ve başkalarının yorumlarını da ihtiyatla verdim. İl tarihi yazmanın en büyük zorluğu, halkın beklentilerine uygun olarak kimlik problemini çözümlemektir. Halkın beklentisi, menşeini öğrenmek konusunda yoğunlaşıyor. Türk soyundan olduğunun ispatını istiyor. Aksi yorumlar onu üzüyor. Bu duyguyu taşımak bile kimlik problemi konusunda önemli bir çözüm getirse de daha fazlasını istiyor, ailelerin kendi kökenleri konusunda ileri sürdüğü tezler müspet olsa da bunların tarihi delillerle desteklenmesini arzu ediyor. Bu eser, menşe ve kimlik problemini esas almamıştır. Bu nedenle sunulan belge ve bilgilerin dışında yorum yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmıştır.

      Rize tarihi üzerindeki bu çalışmayı tamamlamanın mutluluğunu yaşarken, bazıları dolaylı da olsa mevcut kaynakların tamamına ulaştığına inanıyorum. Belge toplamaya koyulduğumda, pek çok kişiden ve kuruluştan yardım gördüm. Elindeki belge ve bilgileri bana cömertçe veren kişi ve kuruluşlara ve bu eserin basımı üstlenen değerli hemşerimiz Sayın Tahsin USTA’ya en içten teşekkürlerimi ve minnettarlığımı sunuyorum. 27.07.2000

Orhan Naci AK

  

  

  

  I

  

 
Önceki                  Sonraki