1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   sınıfın ihtiyaçları daha da artmıştır. Kölelik kalktı diye, bu konuya ödenek ayrılmasına gerek yoktur diyemeyiz. Bu gün itibariyle savaş esirleri, insan ticareti, köle gibi çalıştırılan insanlar için yapılacak harcamalar daha da bir önem kazanmıştır.

  Üçüncü olarak, 9/60 ayetindeki görevlerin yerine getirilmesi kişilerin tek başlarına yapabilecekleri bir şey değildir. Bir teşkilatlanmayı gerektirir. Zekât/sadakaların toplanması ve sarf yerleri konusunda hayır kurumları devreye girmeli, onların öncülüğü ve rehberliğinde gerekenler yapılmalıdır.

  Dördüncü olarak da, zekât/sadaka toplamaya izin verilen kurumlar, vakıflar, vs devletin denetiminde olmalıdır. Zekât/sadaka toplamak mademki devlete verilmiş bir görevdir, devletin uygun gördüğü kurumlara da verilebilir demektir. Tıpkı ilk dönemlerde uygulandığı şekilde: Sadaka toplayan memurlara ve valilere sadakaları toplamak ve dağıtmak görev ve yetkisinin verilmesi gibi.

   Eğer zekât/sadakaların toplanması ve harcanması konusunda yukarıda söylendiği gibi bir yol üzerinde icma oluşabilirse (mutabakata varılabilirse); o zaman fakirler, muhtaç olan yaşlılar ve sakatlar için korunma evleri ve imarethaneler yapılabilir; borçluları borçtan kurtarmak, öğrencilere burs vermek için zekât sandıkları tesis edilebilir; ayrıca camiler, okullar açılabilir ve İslamiyetin doğru öğrenilmesi ve halkın aydınlatılması için kitap ve dergiler yayınlanabilir ve bu minvalde çok sayıda hayır işleri hayata geçirilebilir.

  Diğer bir konuda şudur: Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl fitrede olduğu gibi zekât/sadaka ile ilgili nisap miktarını belirler. Ama eski usulde olduğu gibi gümüşte şu

  

  98

  

 


98
Önceki                  Sonraki