1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   17

  9/ 79 ayetinde şöyle denmektedir: “ Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle, …” Buradaki gönüllü kelimesine takılıp Tövbe süresindeki sadaka tabirinin gönüllülük esasına tabi olduğu zannedilmemelidir. Bu ayet Müslim’de geçen 1078. nolu hadisle ilgilendirilerek açıklanabilir. Bu hadise göre “Bazı cemaatler sadakaları ile gelirlerdi…” denmektedir ki, bu da bazı topluluklar, vermesi gereken vergileri kendi aralarında toplayıp Medine’ye getirir, Peygamberimize teslim ederlerdi demektir. Yani bu insanlar sadaka memurunun oturdukları bölgelere gelmelerini beklemez, kendi işlerini kendileri görür, vergilerini kendi elleri ile teslim ederlerdi. Peygamberimiz de bu topluluklara böyle davrandıkları için dua ederdi. Neticede 9/79 ayeti buna işaret etmektedir.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


18
Önceki                  Sonraki