1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  KAYNAKÇA

  1-AK, Orhan Naci. Dinde Çıkarımlar Mantığı ve Dinin Alanı Üzerine. 2006

  2-BİLMEN, Ömer Nasuhi. Büyük İslam İlmihali. Bilen Basımevi ve Yayinevi. İst. 1990

  3-CANAN, Prof. Dr. İbrahim. Kütüb-i Sitte Muhtasarı

  ve Şerhi. Akçay Yayınları.

  4-DUMLU, Emrullah. Kamusal Bir Gelir Olarak Zekât. (doktora tezi) Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Sayı 33

  5-YAZIR, Elmalılı Muhammet Hamdi. Hak Dini Kur’an Dili. Meal ve Tefsir.

  6-HAMİDULLAH, Por.dr.Muhammet. İslam Peygamberi. Çeviren Salih Tuğ. İrfan Yayinevi İst.

  7-KARAMAN, Hayrettin. İslam Hukuk Tarihi. İrfan Yayınları. İst.1975

  8-KARAMAN, Hayrettin. Web Sitesi.

  9-YAVUZ,Yunus Vehbi. İslamda Zekât Müessesi. Türdav Basım Yayım. İst-1975

  10-CORCİ ZEYDAN. İslam Medeniyeti Tarihi. Türkçeye çeviren: Zeki Meğamiz. Üçdal Neşriyat. İst- 1972

  11-KADI EBU YUSUF. Kitabü’l-Haraç. Çeviren: Ali Özek. İst.Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İst-1970

  12-MALİK BİN ENES. Muvatta Tercümesi. BeyanYayınları.İst.-1994-

  13-KUR’AN-I KERİM MEALLERİ. Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesi

  14- SAHİH-İ BUHARİ MUHTASARI TECRİD_İ SARİH: Çeviren: Abdullah Fevzi KOCAER. Hüner Yayınları. Konya-2004

  

  100

  

 


100
Önceki                  Sonraki