1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   

  

  

  

  

  

  

  ZEKÂT/SADAKA MÜESSESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

  

   A)BU KONUDA İMAM MALİK’İN VERDİĞİ BİLGİLER

   Zekât/sadakalar hakkında en derli toplu bilgiyi, Medine’nin âlimi ve Malikî Mezhebinin kurucusu olan İmam Malik’in Muvatta adlı eserinde bulmaktayız. Hicri 169 tarihinde ölen İmam Malik, döneminin en büyük alimlerin-den biri idi. Eseri, İslam dünyasında yazılıp da Kur’an-ı Kerim’den sonra günümüze kadar ulaşan ilk eserlerden biridir.

   İmam Malik, zekât/sadakalar üç türlü şeyden alınır diyor: “Ziraat ürünü, para ve hayvanlardan”(deve, sığır ve davar)

  Dikkat edilirse burada ticaret malları, madenler, defineler ve diğer gelirlerin isimleri yok. Yalnız aşağıda görüleceği gibi bir başka yerde madenlerin sadakasından ve ticaret mallarından alınan vergiden bahsedecektir.

   İmam Malik, zekât/sadakalar hakkında kendi zamanına kadar gelen uygulamalardan ve bazı konularda da kendi görüşlerinden bahsediyor. Farklı olan noktalara şöylece bir göz atalım:

  

  35

  

 


35
Önceki                  Sonraki