1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103   bir kimsenin kaldırmasını düşünmek, dinin kutsallığına ve değişmezliğine aykırı bir husustur. Ebu Yusuf’un bu sözüne, İslam âlimlerinin ses çıkarmaması ve itiraz etmemesi de aklın alacağı şeylerden değildir. İnsanların Kur’an’ın bir hükmünü kaldırması demek, dine en büyük kötülüğü yapmaktır. Kur’an’ın kutsallığı ve değişmezliğine olan inancımızı sarsmak kimsenin haddi değildir. Günümüzde piyasada dolaşan ilmihal kitaplarının bazıları da zekâtın verileceği yerleri sayarken müellefe-i kulüp denilen bir sınıftan bahsetmemektedir. Bu insanlar, Kur’an hükmünü görmemezlikten geliyor, Peygamberimiz(s.a.v.) in ölümün-den sonra vuku bulan yanlış bir anlamaya teslim oluyorlar. Diğer yanda bu konu ile ilgili rivayetlere baktığımızda, bu hükmün kaldırılması diye bir şeyin söz konusu olmadığı görülecektir. Olayın aslı şöyledir:

  Hz. Ebu Bekir halife olunca, Peygamberimiz(s.a.v.)in sadaka verdiği bazı kimselere, zamanı gelince o da ödeme yapmak istemiş fakat Hz. Ömer buna karşı çıkmıştır. Hz Ömer halife olunca da sadakalarla ilgili bu faslı kullanmamıştır. Yani hiç kimseye müellfe-i kulûp adı altında bir ödeme yapmamıştır. Bu tutum, müellefe-i kulûp faslının kaldırılması demek değildir. Belki Hz. Ömer zamanında uygulanmaması demektir.

   5-Sadakaların verileceği dördüncü sınıf “ve fi’l rikabi” yani “köleler” için olmaktır. Bu terim de kölelerin kölelikten kurtarılması için yapılacak harcamayı içerir. Ya savaşta esir olanların serbest kalması için verecekleri diyetleri ya da sahiplerinin kendilerini azat etmesi karşılığı, ödeyecekleri parayı kapsar.

  6- Sadakaların harcanacağı altıncı sınıf “ve’l ğarimine” yani “ borçlular” için olmasıdır. Bu da, borçlarını

  

  61

  

 


61
Önceki                  Sonraki